Novinky

Jan Švejnar získal Cenu IZA za ekonomii práce pro rok 2015

14. dubna 2015

Český ekonom Jan Švejnar, působící jako profesor globální politické ekonomie a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku (Center on Global Economic Governance) na Kolumbijské univerzitě ve státě New York a spoluzakladatel pražského institutu CERGE-EI, získal Cenu IZA. Jde o ocenění za vědeckou práci věnovanou tématům ekonomie práce, ekonomického rozvoje a přechodu od socialistické k tržní ekonomice. Cenu IZA uděluje Institut pro studium práce (Institute for the Study of Labor; IZA) sídlící v německém Bonnu a je nejvýznamnějším vědeckým oceněním na světě udělovaným na poli ekonomie práce.

Podle hodnotícího výboru Ceny IZA výzkum Jana Švejnara věnovaný přechodu od socialistické k tržní ekonomice „rozšířil porozumění tomuto procesu fundamentálním způsobem“. Brzy po pádu železné opony nabídl Švejnar detailně propracovanou reformní agendu úspěšného přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. V textech publikovaných v časopisech The PlanEcon Report (1989; česky v Lidových novinách v roce 1990) a Journal of Economic Perspectives (1991) zdůraznil potřebu přizpůsobení na mikro úrovni pro dosažení makroekonomické stabilizace transformující se ekonomiky.

Švejnarova doporučení pro hospodářskou politiku vždy zdůrazňovala důležitost fungování právního rámce pro usměrnění ekonomických aktivit, význam silných pobídek pro manažery i pracovníky státních podniků pro dosažení větší efektivity, stejně jako potřebu reformy trhu práce podporující pracovní mobilitu.

V nedávno publikovaných vědeckých pracích se Jan Švejnar a Sutirtha Bagchi zabývali dopady distribuce bohatství na ekonomickou výkonnost a prokázali, že větší koncentrace bohatství v rukách miliardářů je spojena s pomalejším ekonomickým růstem, a že tento negativní efekt je vyvolán miliardáři propojenými s politikou.

„Jan Švejnar patří ke špičkovým ekonomům, kteří berou vždy v potaz i perspektivu hospodářské politiky. Jeho náhledy poskytly politikům nástroje k tomu, aby se vypořádali s největší poválečnou výzvou Evropy - úspěšnou transformací někdejších socialistických ekonomik,“ uvedl ředitel IZA Klaus F. Zimmermann.

„Jan Švejnar je pro Cenu IZA 2015 skvělou volbou. Měl hluboký vliv na obor ekonomie a výrazně se zasloužil o vznik nového oboru ekonomické transformace. Pomohl založit a rozvinout CERGE-EI, mimořádné vzdělávací a výzkumné centrum, radil českým vládám ve věci ekonomické politiky a privatizace,” řekl Alan Krueger, který kromě akademické dráhy působil také jako předseda sboru ekonomických poradců amerického prezidenta Baracka Obamy a je členem Výkonné a dozorčí rady CERGE-EI.

Profesor Švejnar cenu slavnostně převezme na výroční konferenci věnované zaměstnanosti a ekonomickému rozvoji pořádané institutem IZA a Světovou bankou v Bonnu ve dnech 4. - 6. června 2015. 

Mezi dosavadní laureáty Ceny IZA patří světoznámí akademičtí ekonomové Orley Ashenfelter, David Card, Alan Krueger, Dale Mortensen, Christopher Pissarides (oba posledně jmenovaní jsou současně nositeli „Nobelovy ceny za ekonomii“ - Ceny Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela) a také první držitel ceny IZA - Jacob Mincer z Columbia University považovaný za otce moderní ekonomie práce.

V hodnotícím výboru Ceny IZA zasedali kromě dalších také laureáti „Nobelovy ceny za ekonomii“ - George Akerlof, Gary Becker, James Heckman a Joseph Stiglitz.

Dne 4. června 2015 si prof. Jan Švejnar osobně převzal cenu z rukou ředitele IZA, Klause F. Zimmermanna.

Tisková zpráva ke stažení.