Novinky

Lidé na CERGE-EI: Akademický sbor

6. března 2023

Michal Bauer působí na CERGE-EI od roku 2017. Jeho výzkum zahrnuje behaviorální ekonomii, vývojovou ekonomii a experimentální ekonomii

s cílem osvětlit „behaviorální“ mechanismy, které mohou přispět k naléhavým sociálním problémům včetně chudoby, diskriminace a násilných konfliktů. Za tímto účelem provádí terénní experimenty v příslušných prostředích, často ve znevýhodněných komunitách. Jeho výzkum se objevil v řadě předních časopisů včetně American Economic Review, Journal of Economic Perspectives, Nature nebo PNAS.