Novinky

Záznam virtuálního dne otevřených dveří na YouTube

7. března 2022

CERGE-EI uspořádalo 17. února 2022 virtuální den otevřených dveří. Pro zájemce o stadium to byla příležitost dozvědět se více o CERGE-EI, univerzitním životě, naší fakultě, absolventech a studentech.

Akci zahájili zástupkyně ředitele pro postgraduální stadium Alena Bičáková a ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan. Vedoucí jednotlivých programů pak představili všechny tři studijní programy CERGE-EI. Následovala diskuze a možnost zájemců o stadium klást otázky. Studenti CERGE-EI jsou z desítek zemí světa, výuka je v angličtině.

Pokud jste se nestihli zúčastnit našeho virtuálního dne otevřených dveří, můžete se podívat na záznam na YouTube. Zde část týkající se PhD programu Ekonomie a ekonometrie a magisterského programu Ekonomický výzkum.

Zde část týkající se magisterského programu Aplikovaná ekonomie.