Pokyny

CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE je vysokoškolským ústavem UK) a Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (NHÚ).

Pokyny týkající se zpracování a ochrany osobních údajů CERGE

Pokyny pověřence pro ochranu osobních údajů týkající se CERGE můžete získat na stránkách Univerzity Karlovy (česká verze: https://www.cuni.cz/UK-9057.html, anglická verze: https://cuni.cz/UKEN-904.html)   

Pokyny týkající se zpracování a ochrany osobních údajů NHÚ

Pokyny týkající se zpracování a ochrany osobních údajů NHÚ jsou k dispozici na stránkách Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (http://www.ei.cas.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/pokyny)

Pro účely agendy ochrany osobních údajů je určena kontaktní osoba - Petr Veselý, oddělení výpočetní techniky

Primární kontaktní email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.