Co a jak v knihovně

Základní informace
Výpůjčky
E-zdroje
Prostory knihovny
Interní web

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jak se stát uživatelem knihovny?
Služby knihovny jsou k dispozici akademikům, výzkumným pracovníkům a studentům CERGE-EI, členům ostatních součástí Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR i externím uživatelům. K využívání služeb knihovny (a ostatních knihoven UK), je nutné splňovat následující podmínky:
1. Uživatel má platný průkaz Univerzity Karlovy (vydává se s autentizací CAS), který lze získat ve Výdejním centru. Při žádosti o průkaz externího uživatele nebo alumni uveďte prosím adresu trvalého bydliště.
2. Uživatel potvrdí E-přihlášku (za použití CAS autentizace).

Jak si prodloužím registraci?
Vaše registrace v knihovním systému je platná po dobu stanovenou Knihovním a výpůjčním řádem UK. Pro prodloužení registrace použijte tento odkaz.

Jak zjistím, které knihy (časopisy, články, jiné dokumenty) jsou v knihovně k dispozici?
Využijte centrální vyhledávač Univerzity Karlovy UKAŽ, který umožňuje současné vyhledávání v tištěných, digitalizovaných a elektronických zdrojích dostupných na UK. Vyhledávání lze omezit pouze na dokumenty/zdroje dostupné v CERGE-EI knihovně Jana Kmenty.

VÝPŮJČKY

Kolik dokumentů si mohu vypůjčit a na jak dlouho?
Výpůjční pravidla pro různé kategorie uživatelů definuje Jednotná matice výpůjček UK.

Jak si prodloužím výpůjčky?
Přihlaste se do svého čtenářského konta v UKAŽ - zde je možné online prodlužovat výpůjčky ze všech knihoven UK. O prodloužení výpůjček z CERGE-EI knihovny Jana Kmenty můžete požádat e-mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonicky na čísle +420 224 005 145 nebo se zastavit osobně.

Jak zadám požadavek na výpůjčku, tj. provedu rezervaci dokumentu?
Požadavky na výpůjčku se zadávají prostřednictvím UKAŽ. Více informací zde.

Jak vrátím knihu (jiný dokument)?
Knihy můžete vrátit osobně v otevírací době. Mimo otevírací dobu lze výpůjčky vracet do biblioboxu před vchodem do knihovny (pro členy CERGE-EI přístupný 24/7, pro ostatní denně 6.00-22.00) - vrácené knihy budou odepsány z vašeho konta následující otevírací den. Knihy je možné vrátit také doporučeně poštou.

Co když ztratím nebo poškodím knihovní dokument?
Ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku musíte knihovně nahradit - výměnou za stejný nebo podobný titul nebo finanční kompenzací. O přijatelné náhradě se vždy nejprve poraďte s knihovníkem.

Jak mohu zaplatit pokutu?
V současné době jsou možné platby pouze v hotovosti u výpůjčního pultu.

E-ZDROJE

Jak vyhledám dostupné e-zdroje?
Pro vyhledávání článků, e-knih a dalších dostupných elektronických dokumentů použijte centrální vyhledávač Univerzity Karlovy UKAŽ. Knihovna také sestavuje seznam databází vybraných pro ekonomy. Všechny elektronické zdroje dostupné na Univerzitě Karlově s možností filtrování podle fakult nebo témat jsou uvedeny na Portálu elektronických zdrojů UK.

Jak získám vzdálený přístup k e-zdrojům?
Pro vzdálený přístup musí uživatel vlastnit platný průkaz Univerzity Karlovy, který lze získat ve Výdejním centru. Spolu s průkazem získáte přihlašovací údaje pro autentizaci CAS, která slouží ke vzdálenému přístupu k e-zdrojům. Upozorňujeme, že externí uživatelé, včetně alumni, mají přístup pouze k omezenému počtu e-zdrojů.

PROSTORY KNIHOVNY

Jaká je otevírací doba?
Aktuální otevírací dobu naleznete na úvodní stránce knihovny.

Je k dispozici wi-fi?
Můžete se připojit ke knihovní wi-fi nebo využít službu eduroam.

INTERNÍ WEB

Interní informace o hodnocení výzkumu, akvizici, přístupové informace k vybraným datasetům/novinám/časopisům, atd. naleznete na interních stránkách knihovny.