Mgr program Ekonomický výzkum

CERGE-EI nabízí jak český, tak anglický Magisterský program Ekonomický výzkum. Jde o intenzivní dvouletý program s pokročilým kurikulem, který má společné předměty se studenty programu PhD v ekonomii. 

Absolventi mají možnost pokračovat studiem PhD nebo se uplatnit na výzkumné pozici. Velkou výhodou programu je malý počet studentů, který zaručuje individuální přístup. Studenti neplatí v českém programu žádné školné. Školné za anglický program je 1 000 Kč / akademický rok a je splatné před začátkem akademického roku (nejpozději však do 30. září). Výuka probíhá v anglickém jazyce.