Sbírky

V bohatých sbírkách na vás čekají monografie, časopisy, working papery, konferenční sborníky, statistiky a další druhy dokumentů. Tištěné i elektronické dokumenty CERGE-EI knihovny Jana Kmenty vyhledáte v UKAŽ, centrálním vyhledávači Univerzity Karlovy, který umožňuje prohledávání všech zdrojů dostupných na UK.

Fondy CERGE-EI knihovny Jana Kmenty mj. zahrnují:

  • Publikace reflektující doktorský a magisterský studijní program CERGE, zaměřené na ekonomické obory, jako je makro- a mikroekonomie, ekonometrie, monetární ekonomie, ekonomie trhu práce, mezinárodní obchod, statistika, bankovnictví, finance atd.
  • Knihy pro program UPCES
  • Working papery CERGE-EI a publikace dalších ekonomických institucí, jako jsou NBER, Světová banka, UNCTAD, CEPR, MMF, WDI, Česká národní banka atd. 
  • Publikace think tanku IDEA, projektu Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR
  • Disertační práce CERGE
  • Archiv historických ekonomických publikací, včetně knih převzatých z bývalého Ekonomického ústavu Československé akademie věd

phd in economics student reading in the library