PhD program

CERGE-EI nabízí doktorský studijní program Ekonomie a Ekonometrie západního stylu, v jehož úvodních dvou letech studenti absolvují vybrané kurzy na úrovni Master of Arts, po kterých následuje přibližně dvou- až čtyřleté období, v němž se studenti věnují vlastnímu disertačnímu výzkumu. Velmi často absolvují studenti část svého studia na předních univerzitách západní Evropy a Severní Ameriky.

Struktura doktorského programu Ekonomie a Ekonometrie  byla vytvořena podle vzoru nejlepších doktorských programů ve Spojených státech a Evropě; vyučovacím jazykem je angličtina.

Program je určen studentům, kteří se chtějí věnovat práci v předních akademických institucích, mezinárodních organizacích, či poradních orgánech státní správy (k příkladům profesního uplatnění viz naše MA a PhD profily absolventů).

Doktorský studijní program je akreditován v České republice a oba programy, Master of Arts i Ph.D., disponují Absolute Charter Spojených států.  Absolventi doktorského studijního programu tak získávají dva diplomy – jeden vydaný na základě Absolute Charter ve Spojených státech a druhý diplom pak jako absolventi Univerzity Karlovy v Praze.

Akademický sbor CERGE-EI tvoří vědci z celého světa s rozsáhlou publikační činností.

Většina studentů je během studia finančně podporována formou odpuštění školného, vyplácením stipendií, nabídkou studijně-pracovních příležitostí nebo možností zapojení se do výzkumných grantů. Studenti vyšších ročníků zároveň působí jako výzkumní asistenti a podílí se na výuce CERGE-EI.

Další informace o doktorském programu naleznete v anglickém jazyce v sekci PhD Admissions.

Doktorské studium ekonomie na CERGE-EI