Novinky

Akademie věd ČR předá dvěma vědcům CERGE-EI titul „doktor věd“

20. května 2024

Vědečtí pracovníci CERGE-EI Štěpán Jurajda a Michal Bauer získali titul DSc. udělovaný Akademií věd ČR.

Po novele vysokoškolského zákona na konci roku 2001 došlo fakticky ke zrušení titulu doktor věd (DrSc.). Vzhledem k tomu, že pro vědce působící mimo vysoké školy tím byla omezena možnost získání vyšších titulů než Ph.D., rozhodla se Akademie věd ČR hledat způsob, jak ocenit významnou vědeckou práci a vynikající výsledky odborníků zabývajících se výhradně výzkumem.

Vědecký titul „doktor věd“ (DSc.) uděluje Akademie již od roku 2003 vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje Akademie na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR. Vědecký titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce.

Letošní slavnostní předávání diplomů proběhne ve středu 22. května 2024 za přítomnosti představitelů Akademie věd ČR, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů.