Novinky

Úspěch studentů Ph.D. programu CERGE-EI

30. listopadu 2021

V soutěži Mladý ekonom roku 2021 obsadili studenti Ph.D. programu CERGE-EI tři první místa. Laureátem ceny se stala Ketevani Kapanadze, druhé místo obsadila Bohdana Kurylo a třetí Sergei Mikhalishchev s Mariií Kosar. Cenu Karla Engliše, zabývající se českou hospodářskou politikou, obrdžel Jan Žemlička. Ocenění uděluje Česká společnost ekonomická.

 

MladyEkonomRoku1

Ketevani Kapanadze se stala "Mladým ekonomem" roku za práci s názvem "Lose with Borders, Win with Centers? The Case of the European Integration." Studuje v ní nerovnosti a možnou konvergenci zemí střední a východní Evropy po vstupu do EU. Její výsledky ukazují zvýšenou ekonomickou nerovnost středoevropského regionu i to, že vstup do EU vedl spíše v regionální divergenci. Navrhuje podporu příhraničních regionů, aby se snížila nerovnost. Pro Ketevani je ocenění její práce ctí: "Jsem ráda, že tak prestižní organizace vědců a výzkumníků, jako je Česká společnost ekonomická, ocenila mou práci. Být "Mladým ekonomem" roku mi dává další motivaci k práci v mé akademické kariéře."

 Ketevani

Druhé místo v soutěži patří Bohdaně Kurylo za práci na téma "The Impact of Same-Race Teachers on Student Non-Test Academic Outcomes." Zkoumá v ní vliv učitelů stejné rasy na výsledky studentů u zkoušek. Pomocí náhodného přidělení učitelů do amerických veřejných škol v rámci projektu Measures of Effective Teaching (MET) ukazuje, že učitelé stejné rasy zvyšují efektivitu komunikace s černošskými studenty. 

Kurylo

Třetí místo získali Sergei Mikhalishchev a Mariia Kosar za práci "Inattentive Price Discovery in ETF." Ukazují, že ETF mohou přispět k určování tržní hodnoty podkladových akcií (pozn.: ETF je označení investičního produktu, překládaného do češtiny jako "burzovně obchodované fondy"). Autoři ukazují, že jejich výsledky jsou konzistentní s racionální teorií nepozornosti a že tržní ceny ETF zpětně ovlivňují ceny podkladových akcií. "Je nám ctí, že jsme takové ocenění získali," řekli v reakci na oznámení výsledků Sergei a Mariia.

Mikhalishchev

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou hospodářskou politikou pak získal Jan Žemlička, a to za práci "Solving Macro-Epidemic Models using Deep Learning." Zabývá se v ní použitím metod algoritmického učení pro řešení makroekonomických problémů, včetně epidemiologických otázek. 

Zemlicka

Česká splečnost ekonomická uděluje cenu "Mladý ekonom" ekonomům do 30 let, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. "Cena Karla Engliše" je pak oceněním za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou.