Global Development Network

Global Development Network (GDN) je mezinárodní sítí výzkumníků a institutů zabývajících se rozvojovými a transformačními ekonomikami. Podporuje vznik, sdílení a využití multidisciplinárních poznatků v praxi za účelem rozvoje. Od roku 1999 je CERGE-EI regionálním zástupcem GDN pro střední a východní Evropu.

Více informací na anglických stránkách GDN