Novinky

Katarzyna Rzentarzewska: Výzvy regionu střední a východní Evropy

23. května 2023

V nejnovější epizodě Talking Economics diskutujeme o náhledech na ekonomickou výkonnost regionu s Katarzynou Rzentarzewskou, hlavní makro-analystkou pro střední a východní Evropu v Erste Group a absolventkou CERGE-EI.

Region střední a východní Evropy prošel po pádu komunismu koncem 80. a začátkem 90. let a po vstupu do Evropské unie významnou socioekonomickou transformací. Jaké jsou nyní hlavní výzvy pro ekonomiky regionu? Co můžeme říci o regionu střední a východní Evropy? “Navzdory skutečnosti, že se na všechny tyto země díváme jako na region, zůstávají jednotlivé země v regionu velmi heterogenní. Při pohledu na společné znaky, země regionu prohlubují svou integraci do Evropské unie; nicméně tempo integrace je velmi různorodé,” vysvětluje Katarzyna.

Příliv migrantů, nebo hlubší integrace, včetně přijetí eura, patří podle Katarzyny mezi klíčové výzvy, kterým střední a východní Evropa čelí. V podcastu hovoří i o tom, jak se region vyrovnal s dopady pandemie a následně i války na Ukrajině a zdůrazňuje poměrně vysokou míru odolnosti. Nezávislá měnová politika umožnila pohotově reagovat na prudký nárůst inflace, avšak za cenu mnohem vyšších úrokových sazeb ve srovnání s eurozónou.

“Vzhledem k blízkosti Ukrajiny je náš region zasažen (válkou) jinak, než západní země. Tok migrantů je něco, co se zvláště dotýká našeho regionu, ekonomik v regionu, a přináší jak výhody, tak i výzvy. Panovaly také obavy, že v regionu zaznamenáme recesi nebo výrazné zpomalení. Tyto obavy se nenaplnily. Na druhou stranu je region střední a východní Evropy ovlivněn (válkou) mnohem více, než západní ekonomiky, zejména co se týká inflace potravin.”

Talking Economics FB Instagram Post Square 1

Katarzyna Rzentarzewska je absolventkou CERGE-EI a hlavní makro-analystkou pro střední a východní Evropu v Erste Group ve Vídni. Ve výzkumném týmu Erste Group analyzuje a komentuje makroekonomický vývoj v regionu se zaměřením na regionální pohled a analýzy napříč zeměmi.

Podcast můžete poslouchat na SpotifyGoogle PodcastsApple Podcasts a YouTube.