Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE)

Důvod a způsob založení

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium je dle § 34 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy vysokoškolským ústavem.

Výnosem rektora ze dne 1. října 1993 bylo zřízeno CERGE jako vědeckopedagogické pracoviště Univerzity Karlovy a vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy  je od 1. ledna 1999.

Organizační struktura

Organizační struktura CERGE

Kontaktní spojení

Univerzita Karlova

CERGE

P.O. Box 882

Politických vězňů 7

111 21 Praha 1

telefon: (+420) 224 005 123

adresa internetové stránky: http://cz.cerge-ei.cz/o-cerge-ei/cerge-uk

adresa e-podatelny - identifikátor datové schránky: piyj9b4

Platby lze poukázat převodem na účet

č. účtu: 192783570227/0100

IČO

00216208

DIČ

CZ00216208

Dokumenty

Organizační řád Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium

Statut Univerzity Karlovy

vnitřní předpisy Univerzity Karlovy

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytutí informace se podává prostřednictvím pošty na adresu:

Univerzita Karlova

CERGE

P.O. Box 882

Politických vězňů 7

111 21 Praha 1

Žádost lze též podat osobně v úředních hodinách (Po – Pá 8-15 hod) podatelny (kancelář č. 129, 1. patro) na adrese Univerzita Karlova, CERGE, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. Žádost lze  také podat  e-mailovou poštou na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny - identifikátor datové schránky: piyj9b4. Informace k přijímání digitálních souborů (formáty a velikost) na elektronické adrese podatelny a prostřednictvím datové schránky zde.

Poskytování informací upravuje opatření ředitele.

Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Uvedené zákony jsou uvedeny na internetové stránce Portál veřejné správy

Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Materiálové náklady

Kopírovací služby:
 
Kopie (scan) A4/ výtisk z tiskárny počítače – jednostranná
   2 Kč / ks
Kopie (scan) A4/ výtisk z tiskárny počítače – oboustranná
   3 Kč / ks
Kopie (scan) A3/ výtisk z tiskárny počítače – jednostranná
   4 Kč / ks
Kopie (scan) A3/ výtisk z tiskárny počítače – oboustranná
   6 Kč / ks
Technický nosič dat - CD
 25 Kč / ks

Korespondence:

cena obálky:

rozměr 162x114mm
   2 Kč / ks
rozměr 220x110mm
   3 Kč / ks

poštovné - dle platného ceníku České pošty

II. Náklady na vyhledávání informací a jejich zpracování

1 hodina kvalifikované odborné práce
  350 Kč (za započatou hodinu)
1 hodina administrativní a pomocné práce
  200 Kč (za započatou hodinu)
 

III. Ostatní náklady

Ostatní náklady, které vzniknou poskytovateli v souvislosti s pořizováním informace vůči třetí straně, se přeúčtují žadateli v plné výši.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výroční zpráva

Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Aktualizováno: 29. 3. 2019