Novinky

Economic Snapshot CERGE-EI

22. června 2023

Představujeme vám nový česky psaný blog Economic Snapshot CERGE-EI, který vznikl díky úsilí předních ekonomů. Na tomto blogu se zaměříme na pohled na českou ekonomiku v kontextu okolních evropských zemí. Naše příspěvky budou "data-driven", což znamená, že budeme prezentovat relevantní data a poskytovat k nim komentáře.

Jedním z našich cílů je představit data způsobem, který považujeme za užitečný, a který často chybí v běžných veřejných komentářích v Česku. Zaměříme se především na srovnávání časových řad a na jejich možnou interpretaci. Věříme, že tato přístupnost a důkladné zkoumání dat nám pomohou lépe porozumět ekonomickým jevům a jejich vývoji v čase.

Náš blog je částečně inspirován obdobným blogem pro USA, který najdete na adrese https://econsnapshot.com. Přejali jsme si jeho model, abychom přinesli podobnou kvalitu analýzy a komentářů do českého kontextu.

Rádi bychom také zdůraznili, že tento blog vznikl v rámci projektu NPO (Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik) s číslem LX22NPO5101. Tento projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím programu Next Generation EU (MŠMT, NPO: EXCELES).

Doufáme, že naše příspěvky vám pomohou lépe porozumět ekonomickým souvislostem a jejich vývoji v Česku a v širším evropském kontextu. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nápady na témata, která byste rádi viděli pokryta v našem blogu, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vaše čtení!
Více informací: https://snapshot.cerge-ei.cz