Novinky

Filip Matějka obdržel cenu Berlínsko-braniborské akademie věd

5. prosince 2023

Cenu Berlínsko-braniborské akademie věd a humanitních oborů za rok 2023, kterou věnovala Nadace Peregrinus (Rudolf Meimberg), získal Filip Matějka, profesor ekonomie na CERGE-EI.

Cena Berlínsko-braniborské akademie věd a humanitních oborů může být udělována každé dva roky. Je určena jako uznání vynikající práce a jako povzbuzení pro budoucí kvalitní výsledky vědců ze zemí východní a jihovýchodní Evropy, které lze vzhledem k jimi dosaženým výsledkům považovat za mladé. Filip Matějka je prvním českým nositelem této ceny od jejího založení v roce 1996. Cena zahrnuje finanční odměnu ve výši 8 000 EUR a je udělována na slavnostním zasedání při příležitosti oslav Einsteinova dne Akademie na konci roku. Letošní Einsteinův den se uskutečnil 1. prosince 2023. Slavnostní ceremoniál proběhl v postupimském Nikolaisaalu. Berlínsko-braniborská akademie věd (BBAW) touto oslavou uctila Alberta Einsteina, jednoho z nejvýznamnějších členů bývalé Pruské akademie věd.

Filip Matějka působí na CERGE-EI jako akademický pracovník s trvalým mandátem a od roku 2016 je členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Od roku 2023 je také profesorem na CERGE Univerzity Karlovy a od roku 2016 je vedoucím vědeckým pracovníkem Ekonomického ústavu Akademie věd ČR. Filip Matějka působil jako výzkumný pracovník v Centre for Economic and Policy Research v Londýně, byl členem redakční rady Review of Economic Studies a American Economic Review. Získal magisterský a doktorský titul v oboru aplikované matematiky na Princetonské univerzitě. Na Karlově univerzitě vystudoval fyziku.

Ve svém výzkumu se Filip Matějka zabývá makroekonomií, informační ekonomií (především racionální nepozorností) a behaviorální ekonomií. Jeho práce byly publikovány v několika předních ekonomických časopisech, včetně Econometrica, Journal of Economic Theory, Review of Economic Studies a dalších. Je držitelem prestižního ERC Consolidator Grantu "Economics of Inattention" (2021-2026). Filip Matějka obdržel Cenu ministra školství České republiky, American Economic Review Excellence in Refereeing Award, Exeter Prize za nejlepší práci v oblasti experimentální ekonomie a The Neuron Award pro nadějné mladé vědce. Působil jako hostující vědecký pracovník na Kalifornské univerzitě v Berkeley, USA.