Novinky

Ukrajinská solidarita nebo trvající strach z neznámého?

24. února 2023

Vychází nová studie think-tanku IDEA nazvaná „Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny“, která sleduje změny v přístupu k ukrajinským imigrantům v české společnosti.  

A jak moc se jejich postoj změnil s prodlužujícím se trváním válečného konfliktu?

Celá studie k dispozici zde