Novinky

Think-tank IDEA: Odchody z učitelské profese v Evropě

29. března 2022

Nová studie Filipa Pertolda a Miroslavy Federičové shrnuje zjištění původního empirického výzkumu dlouhodobých trendů v opouštění učitelské profese v evropských regionech včetně České republiky.

Tento fenomén má v některých ohledech podobný charakter napříč zeměmi, existují ale také výrazné regionální rozdíly. Pro Českou republiku a celý středoevropský region zemí zjišťujeme, že během ekonomické transformace dochází k odlivu mladých učitelů-mužů z učitelské profese. To je pravděpodobně způsobeno lepšími možnostmi v alternativních profesích. Transformace tak značně přispěla k feminizaci učitelské profese.

Feminizace skolstvi