Publikace

V této sekci naleznete různé druhy publikací produkovaných akademickými pracovníky, výzkumníky a studenty CERGE-EI.

  • Články v odborných časopisech jsou hlavní prioritou. Od roku 2010 publikovali výzkumníci CERGE-EI přes 120 článků v impaktovaných ekonomických odborných časopisech včetně těch nejprestižnějších, např. American Economic Review (4), Econometrica (1), Journal of Economic Theory (2) nebo Review of Economics and Statistics (3). Nahlédněte do seznamu všech impaktovaných publikací.
  • Řada CERGE-EI Working Papers umožňuje publikovat ucelené výstupy výzkumu před vlastní publikací v odborném časopise. Working Papers procházejí standardním odborným posudkovým řízením a jazykovou úpravou. Jsou široce distribuovány jak v tištěné, tak i elektronické podobě.
  • Řada CERGE-EI Discussion Papers slouží primárně k průběžné prezentaci dílčích výsledků výzkumu. Discussion Papers obvykle neprocházejí jazykovou úpravou ani připomínkovým řízením. Jsou distribuovány v omezeném počtu kopií jak interně, tak i externím zájemcům zabývajícím se danou problematikou.
  • Řada Research in Brief (do roku 2010 nazývaná Policy Briefs) slouží k distribuci výsledků výzkumu relevantních pro různé oblasti veřejné politiky. Příspěvky jsou publikovány několikrát ročně pouze v elektronické podobě.
  • Doktorské dizertační práce
  • Newsletter Economic Insights je čtvrtletní výběr nejzajímavějších článků, working paperů a dizertací. Insights také obsahují informace o různých akcích a aktivitách CERGE-EI. Pro odběr e-mailem se můžete zdarma zaregistrovat.
  • Knihy jsou recenzované externí hodnotící komisí a většinou dostupné ve formátu pdf. Například v letech 1996-2008 CERGE-EI publikovalo roční přehledy vývoje ekonomické situace v ČR.