Publikace

V této sekci naleznete různé druhy publikací produkovaných akademickými pracovníky, výzkumníky a studenty CERGE-EI.

  • Články v odborných časopisech jsou hlavní prioritou. Od roku 2010 publikovali výzkumníci CERGE-EI přes 400 článků v impaktovaných ekonomických odborných časopisech včetně těch nejprestižnějších, např. American Economic Review (8), Econometrica (3), Review of Economic Studies (4), Quarterly Journal of Economics (2), American Economic Journal: Macroeconomics (3), Economic Journal (11), Games and Economic Behavior (11), Journal of Economic Theory (11). Nahlédněte do seznamu všech impaktovaných publikací.
  • Řada CERGE-EI Working Papers umožňuje publikovat ucelené výstupy výzkumu před vlastní publikací v odborném časopise. Working Papers procházejí standardním odborným posudkovým řízením a jazykovou úpravou. Od roku 2021 jsou vydávány pouze v elektronické podobě.
  • Řada CERGE-EI Discussion Papers slouží primárně k průběžné prezentaci dílčích výsledků výzkumu. Discussion Papers obvykle neprocházejí jazykovou úpravou ani připomínkovým řízením. Jsou distribuovány v omezeném počtu kopií jak interně, tak i externím zájemcům zabývajícím se danou problematikou.
  • Řada Research in Brief (do roku 2010 nazývaná Policy Briefs) slouží k distribuci výsledků výzkumu relevantních pro různé oblasti veřejné politiky. Příspěvky jsou publikovány několikrát ročně pouze v elektronické podobě.
  • Doktorské dizertační práce
  • Newsletter Economic Insights je čtvrtletní výběr nejzajímavějších článků, working paperů a dizertací. Insights také obsahují informace o různých akcích a aktivitách CERGE-EI. Pro odběr e-mailem se můžete zdarma zaregistrovat.
  • Knihy jsou recenzované externí hodnotící komisí a většinou dostupné ve formátu pdf. Například v letech 1996-2008 CERGE-EI publikovalo roční přehledy vývoje ekonomické situace v ČR.