Novinky

Ole Jann poradcem místopředsedy vlády ČR

4. března 2022

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš sestavil tým svých podadců. Je mezi nimi i vědecký pracovník a člen fakulty CERGE-EI Ole Jann.

Iniciativa má přispět ke zlepšení efektivity fungování státní správy a urychlení celkového procesu digitální transformace. Ole Jann využije své znalosti z oblasti ekonomie informací a digitální ekonomiky.

"Vážím si nejen hluboké expertizy všech členů týmu, ale především toho že nad rámec svých četných aktivit věnují energii a čas této iniciativě. Nebojím se členy týmu, i všechny další aktivní experty v oboru digitalizace, nazvat v dobrém slova smyslu digitálními vlastenci,“ uvedl Ivan Bartoš.

Ole Jann působí na CERGE-EI od září 2019. Od roku 2020 do roku 2022 byl vedoucím výzkumného projektu PRIMUS „Information Revelation and Privacy in the Information Age“ na Univerzitě Karlově a od roku 2022 do roku 2026 bude vedoucím projektu GAČR Junior Star „Data, Algorithms, Power: Economic Theories of the Information Society."

Dříve působil jako postdoktorandský výzkumný pracovník na Nuffield College na Univerzitě v Oxfordu. Má titul Ph.D. z University of Copenhagen v Dánsku, kde získal také titul M.Sc. v oboru ekonomie/finance. Titul B.Sc. v oboru ekonomie/podnikání získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

OleJanBartos