Novinky

Hodnotitelé a hodnocení: panely GA ČR očima bibliometrie

17. října 2022

Ve středu 19. října 2022 od 16:00 proběhl seminář věnovaný tomu, nakolik vědecké výsledky členů hodnotících panelů GA ČR korespondují s jejich vědeckou erudovaností pro hodnocení návrhů Standardních projektů GA ČR.
Seminář řešil zejména otázky jaké jsou klíčové předpoklady pro úspěšnou práci v hodnotících panelech, nakolik je pro práci panelisty důležitá vlastní vědecká excelence a zda je odborná úroveň členů panelů dostatečná. 
 
 
Celá studie je k dispozici ke stažení zde:https://bit.ly/studie-GAČR