Novinky

Nejlepší publikace vědců CERGE-EI v časopisech na začátku roku 2023

12. ledna 2023

Vychází článek Vasilije Korovkina v American Economic Review a článek Jakuba Steinera v American Economic Review: Insights.

V časopise American Economic Review vyšel článek Vasilije Korovkina: Korovkin Vasily and Alexey Makarin. 2023. “Conflict and Inter-Group Trade: Evidence from the 2014 Russia-Ukraine Crisis.” American Economic Review, 113(1): 34–70.

American Economic, Insights zveřejnil článek Jakuba Steinera: Robson, Arthur, Larry Samuelson, and Jakub Steiner. Forthcoming. “Decision Theory and Stochastic Growth.” American Economic Review: Insights.