Novinky

Vzpomínáme na naši absolventku Martinu Lubyovou

21. listopadu 2023

20. listopadu 2023 zemřela po dlouhé nemoci bývalá slovenská ministryně školství Martina Lubyová. Významné slovenské vědkyni a absolventce první doktorandské kohorty CERGE-EI bylo 56 let.

MartinaLubyova2019 Pravdatv3 w300Martina Lubyová se narodila v roce 1967 v Bratislavě v rodině fyzika a bývalého dlouholetého předsedy Slovenské akademie věd Štefana Lubyho. V roce 1991 absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Komenského, kde získala magisterský titul v oboru biofyzika. Titul doktor práv získala v roce 1999 na Právnické fakultě Univerzity Komenského. Doktorát ze statistiky získala v témže roce na Fakultě hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 1991 začala studovat svůj druhý doktorát z ekonomie v rámci vůbec první PhD kohorty CERGE-EI. Studium na CERGE-EI ukončila v roce 2002.

Ve své profesní kariéře pracovala v domácích i mezinárodních institucích jako jsou Tinbergen Institute v Amsterdamu, Ústav pro pokročilá studia ve Vídni a OECD v Paříži. Deset let (2000-2010) pracovala v Mezinárodní organizaci práce, nejprve jako specialistka na rozvoj zaměstnanosti v subregionální kanceláři pro jižní Asii se sídlem v Dillí a od roku 2002 jako specialistka na rozvoj zaměstnanosti v subregionální kanceláři pro východní Evropu a střední Asii se sídlem v Moskvě. V roce 2009 se stala ředitelkou této kanceláře.

Od roku 2010 působila jako samostatná vědecká pracovnice v Prognostickém ústavu Slovenské akademie věd (SAV) a od roku 2012 jako zástupkyně ředitele. V roce 2013 se stala ředitelkou Prognostického ústavu Slovenské akademie věd. Následně spůsobila jako zástupkyně ředitele Centra sociálních a psychologických věd SAV. Od roku 2017 byla členkou předsednictva SAV. Byla také členkou-akademičkou Evropské akademie věd a umění.

Martina Lubyová se věnovala také pedagogické činnosti. Vyučovala statistiku a sociální statistiku na Fakultě hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. Byla členkou redakčních rad několika vědeckých časopisů a členkou expertní skupiny OECD pro migraci. Je autorkou a spoluautorkou více než 60 vědeckých publikací zaměřených zejména na ekonomiku zaměstnanosti a trh práce, migraci, integraci a celoživotní vzdělávání.

CERGE-EI vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a přátelům Martiny Lubyové.