Novinky

Známe vítěze letošních "Second-Year Research Fellowships"

26. září 2023

Vítězi letošní soutěže o "Second-Year Research Fellowships" jsou Vladimir Shchukin, Ilisa Goenka a Winnie Njoroge. Gratulujeme!

Účelem tohoto stipendia, sponzorovaného CERGE-EI, je usnadnit studentům 2. ročníku přechod od denního studia k disertačnímu výzkumu a pomoci jim tak úspěšně dokončit studium na CERGE-EI v co nejkratší době. Způsobilí studenti obdrží na jaře výzvu k přihlášení do soutěže. První, druhá a třetí cena představuje stipendium ve výši 55 000 Kč, 45 000 Kč a 38 000 Kč, které vybraní studenti dostávají postupně v měsíčních splátkách po dobu trvání stipendia.

Členové komise Marek Kapička a Paolo Zacchia vybrali tyto vítěze:

Na prvním místě se umístil Vladimir Shchukin, který rozvíjí teorii politické dynamiky, jež vedla k historickým vzorcům industrializace, s důrazem na roli aristokratické třídy. Návrh, který obsahuje některé předběžné výsledky, má potenciál významně rozšířit dosavadní literaturu na toto téma a připravit půdu pro empirické studie v oblasti hospodářských dějin.

Druhou cenu získala Ilisa Goenka, která plánuje studovat optimální zdanění kapitálu, když se lidé odchýlí od plné racionality tím, že mají omezený horizont plánování. Omezené plánování vytváří prostor pro další distorze, které musí vláda maximalizující blahobyt zohlednit. Cílem je charakterizovat omezený horizont plánování a jak heterogenita v horizontech plánování mění výskyt zdanění kapitálu a optimální sazby daně z kapitálu.

Třetí cenu získala Winnie Njoroge, která navrhuje provést terénní experiment v Keni, aby porozuměla dynamice párování na trhu práce, kdy lze očekávat diskriminaci neetnických osob. Experiment by zejména posoudil, zda náhodné signály nediskriminačního chování ze strany zaměstnavatele zvýší třídění pracovníků mezi konkurenčními a "nekonkurenčními" pozicemi.

2nd year fellowship
 

 

 

 

 

 

 
Zleva: Winnie Njoroge, Vladimir Shchukin, Ilisa Goenka