Novinky

Jan Švejnar - "Kde jsme a kam jdeme"

16. listopadu 2022

Srdečně Vás zveme, abyste společně s námi oslavili významné životní jubileum Jana Švejnara: "Kde jsme a kam jdeme", panelová diskuse pořádaná u příležitosti 70. výročí narození Jana Švejnara. 

Dne: 22. listopadu 2022 15.00-20.00 hod.
Místo konání: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 - místnost č. 7

Jedná se o prezenční akci v českém jazyce. Klikněte prosím na QR kód v přiložené pozvánce nebo na formulář a přihlaste se do 20. listopadu 2022.

Program
Všichni účastníci se mohou zúčastnit diskuse, která se bude konat v prostorách CERGE-EI:

Formální část 15:00 - 17:00 hod.
Kde jsme a kam jdeme ~ CERGE-EI
Kde jsme a kam jdeme ~ Česká ekonomika
Jan a já ~ ohlédnutí za uplynulými lety


Úvodní slovo prof. Jan Švejnar, M.A., Ph.D., dr.h.c.mult

Svou účast přislíbili: 
prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
prof. ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
Ing. Josef Kotrba, Ph.D.
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.
doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Moderuje: JUDr. Petra Buzková

Neformální část 17.00 - 20.00 hod.
Recepce

Těšíme se na setkání s vámi.