Novinky

Článek s Jakubem Steinerem o "ekonomii lidské hlouposti"

14. července 2023

Jakou roli hraje v ekonomii sobectví? A jakou naopak vlídnost? A jak ji změní umělá inteligence? O tom hovoří Jakub Steiner pro magazín Téma, MF DNES.

Jakub Steiner zkoumá význam sobectví a vlídnosti v ekonomii, a také jaký vliv na ně má umělá inteligence. Steiner získal tuzemskou cenu Neuron za své výzkumy ekonomických teorií a prestižní třicetimilionový grant od Evropské výzkumné rady #ERC. Jeho práce se soustřeďuje na oblast teorií her a behaviorálníekonomie, která se zabývá nedokonalostmi lidského chování a ekonomického rozhodování.
Podle Steinerova výzkumu mají emoce a lidské vlastnosti významný vliv na trhy a ekonomiku. Sobectví, které lze chápat jako sebezáchovný zájem jednotlivce, hraje v ekonomii důležitou roli. Lidé často rozhodují na základě vlastního prospěchu a snahy maximalizovat své zisky. To může vést ke konkurenčnímu prostředí a různým forem ekonomické soutěže.

360091671 758318702965366 7347389648765783444 n

Na druhou stranu, vlídnost, která zahrnuje ohleduplnost k ostatním a spolupráci, také ovlivňuje ekonomii. Vlídné jednání a sdílení zdrojů mohou vést k vytvoření vzájemně prospěšných vztahů a společenského kapitálu. Vlídnost může také podporovat spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi, což může vést k vzniku inovací a udržitelnému rozvoji. Umělá inteligence UI má potenciál změnit ekonomii významným způsobem. UI může přinést efektivitu a automatizaci do různých ekonomických procesů. Například, strojové učení a algoritmy umožňují vytváření sofistikovaných prediktivních modelů a analyzování velkých datových sad. To může pomoci při rozhodování a optimalizaci ekonomických strategií.

360164034 758318726298697 4506625636435658152 n

Zároveň však Steiner upozorňuje na otázky související s UI a jejím vlivem na ekonomii. Existuje obava z toho, že UI může zvýšit nerovnosti a vytlačit určité profesionální oblasti. Steiner zdůrazňuje potřebu etických a regulativních rámců pro řízení a využívání UI v ekonomii, aby byl zajištěn spravedlivý a udržitelný rozvoj.
Celkově lze říci, že sobectví a vlídnost mají oba své místo v ekonomii a ovlivňují její fungování. Umělá inteligence přináší nové možnosti a výzvy, které vyžadují pečlivé řízení, aby se zajistil pozitivní dopad na ekonomický systém a společnost jako celek.

360092831 758318782965358 2566227223978692355 n

Více si přečtete v článku v magazínu TÉMA Mafra a.s.