Novinky

CERGE-EI se zapojí do programu EXCELES financovaného z Národního plánu obnovy

15. září 2022

Cílem programu EXCELES je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit ve vybraných prioritních oblastech VaVaI reagovat na aktuální trendy a potřeby VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob a sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s nimi spojenými.

Projekt „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik“ (evid. číslo LX22NPO5101; 2022 – 2025) je zaměřen na specifické společenskovědní a navazující disciplíny cíleně zaměřené na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, zahrnujících rizika obdobná pandemii typu covid-19, tj. souborně zaměřených na problematiku:

  1. Fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
  2. Efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik i
  3. Obnovy hospodářství po zdravotních a bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium - Národohospodářský ústav participuje na projektu v rámci pracovní skupiny s názvem „Sociální dopady pandemie a trh práce“, kterou vede doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D., a pracovní skupiny s názvem „Ekonomické dopady pandemie“, kterou vede doc. Marek Kapička, Ph.D.

Tento projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

SYRI grant logos