Novinky

Novinky v dubnu 2023

22. května 2023

V CERGE-EI se stále něco děje! Zajímavé zprávy se objevují v médiích stále častěji a my Vám rádi přinášíme několik z nich. V dubnu se v tisku objevila řada článků o nových výzkumech think-tanku IDEA při CERGE-EI, která získala velkou pozornost odborné i laické veřejnosti. 

1. dubna

Filip PERTOLD, IDEA při CERGE-EI (ČT24)

336177070 191212117001646 4121735936202512824 n

V pořadu Události, komentáře na ČT24 se diskutovalo o sporech týkajících se věku odchodu do důchodu. Hostem pořadu byl Filip Pertold, zástupce ředitele IDEA při CERGE-EI a poradce ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Diskutovalo se o tom, jaký vliv má věk odchodu do důchodu na hospodářství a sociální stabilitu. Jedním z témat byla otázka, zda by se věk odchodu měl zvyšovat, nebo zůstat beze změny. Hosté se také zaměřili na různé návrhy na řešení této problematiky, včetně možnosti postupného snižování výše důchodu či zavedení tzv. flexibilního důchodového věku.

2. dubna

Petr JÁNSKÝ, IDEA při CERGE-EI (Otázky Václava Moravce, ČT24)

Jansky OVM

Diskuze mezi bývalým guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem, viceprezidentem České bankovní asociace Janem Juchelkou a ekonomem Petrem Janským z IDEA při CERGE-EI na téma bankovního neklidu. O tom, zda je panika největším nepřítelem peněz a jaké faktory mohou vést k neklidu na finančních trzích a také o opatřeních, která by mohla být přijata pro minimalizaci rizik v bankovním sektoru a zajištění stability finančního systému. Při této příležitosti Petr Jánský reflektoval i výsledky jeho nové studie s Danielem Kolářem. 

6. duben 

Daniel Münich, IDEA při CERGE-EI (Právo)

stažený soubor

V rozhovoru ekonom Daniel Münich z think tanku IDEA při CERGE-EI uvádí, že protesty humanitních oborů, jako byla například Hodina pravdy, upozornily na letité problémy vysokých škol, které je třeba zodpovědně a komplexně řešit. Podle něj je nutné přehodnotit financování vysokých škol, které by mělo být založeno na kvalitě výuky a výsledků studentů a ne na počtu studentů, a dále také posílit role ředitelů vysokých škol a snížit byrokracii. Münich rovněž zdůrazňuje význam podpory výzkumu a vývoje, který by měl být zaměřen na aktuální výzvy společnosti.

 7. duben 

Christian OCHSNER, CERGE-EI (SJ News)

14973931549183322547

Tým vědců z České republiky a Švýcarska bude v letošním roce provádět tříletý výzkum zaměřený na obavy z nových technologií. Projekt bude veden Christianem Ochsnerem z CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Cílem projektu je porozumět původu a rozsahu obav, které lidé mají z nových technologií a zjistit, zda jsou tyto obavy vědecky opodstatněné. Projekt získal podporu Grantové agentury České republiky (GA ČR) a švýcarské SNF FNS SNSF.

13. duben 

IDEA při CERGE-EI (Heroine)

336644274 141670628678811 6492048005447480960 n

Článek v Heroine.cz reflektuje situaci žen na trhu práce a zmiňuje několik sociologických studií, včetně studie think tanku IDEA při CERGE-EI, která se zabývá rozdílnými ekonomickými dopady pandemie na muže a ženy v Česku. Článek se zaměřuje na to, zda zátěž spojená s péčí o děti dopadá více na ženy a zda to platí i v případech, kdy pracují oba partneři na plný úvazek. 

20. dubna

Daniel KOLÁŘ, IDEA při CERGE-EI (ČT24)

342205538 1431697417573721 799497194742459213 n

Podle ekonoma Daniela Koláře z IDEA při CERGE-EI není možné jednoznačně odpovědět na otázku, zda zvyšování sociálních dávek přináší pozitivní nebo negativní vliv na ekonomický vývoj. Analyzovali sice vývoj dávek v období 2012 až 2023, ale zahrnuli i celkový makroekonomický kontext a mezioborový přístup. Kolář upozornil, že zvyšování sociálních dávek může podpořit domácí poptávku a tím ekonomiku, ale zároveň může také snížit motivaci lidí hledat si práci, což může mít negativní vliv na ekonomiku v delším horizontu. Odborníci také připomínají, že je třeba brát v úvahu, jakým způsobem jsou sociální dávky financovány.