Novinky

Tvorba trhu pro povrchovou vodu

18. dubna 2024

Přednáška laureáta Nobelovy ceny za ekonomii Paula R. Milgroma o tržním designu jako řešení současné světové vodní krize, kterou nedávno v Praze přednesl pro studenty a příznivce CERGE-EI, je nyní dostupná na našem kanálu YouTube.

Před několika týdny světoznámý ekonom a bývalý člen výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI (2015-2020) obdržel čestný vědecký titul doctor honoris causa z rukou rektorky Univerzity Karlovy. Prof. Milgrom jej získal za originální přínos k teorii aukcí, za její prohloubení a objevy nových formátů aukcí. Zároveň hodnost oceňuje jeho pomoc při rozvíjení ekonomie jako vědní disciplíny na Univerzitě Karlově. 

Milgrom je jedním ze zakladatelů moderní ekonomie. Pomohl aplikovat teorii her a informační ekonomii na širokou škálu ekonomických problémů, včetně cenové politiky, aukcí, finančních trhů a průmyslové organizace. V říjnu 2020 se stal nositelem Nobelovy ceny za ekonomii.

Po slavnostním ceremoniálu se Prof. Milgrom vrátil na CERGE-EI, kde pronesl přednášku zaměřenou na jeho současný výzkumný zájem – tržní design jako řešení současné světové vodní krize.

Záznam přednášky nyní můžete vidět na našem kanálu YouTube.

Milgrom banner 1080x1080 0227