Novinky

Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Robert Milgrom obdržel čestnou vědeckou hodnost od Univerzity Karlovy

20. března 2024

Světoznámý ekonom a bývalý člen výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI (2015-2020) obdržel 19. března 2024 čestný vědecký titul doctor honoris causa z rukou rektorky Univerzity Karlovy.

Prof. Paul Robert Milgrom získal titul doctor honoris causa za originální přínos k teorii aukcí, za její prohloubení a objevy nových formátů aukcí. Zároveň hodnost oceňuje jeho pomoc při rozvíjení ekonomie jako vědní disciplíny na Univerzitě Karlově. "Příspěvky profesora Milgroma pro naší společnost jsou stále důležitější, a to zejména v době, kdy zaslepená ideologie často nahrazuje racionální diskusi a ochuzuje nás o řešení, která jsou fyzicky i ekonomicky proveditelná," uvedl děkan Fakulty sociálních věd UK Tomáš Karásek.

Milgrom je jedním ze zakladatelů moderní ekonomie. Pomohl aplikovat teorii her a informační ekonomii na širokou škálu ekonomických problémů, včetně cenové politiky, aukcí, finančních trhů a průmyslové organizace. V říjnu 2020 se stal nositelem Nobelovy ceny za ekonomii.

AKTUALITY 21553 version1 milgrom lipschits 03 640 427
"Excelentní badatelé jsou inspirací pro naše studující i vědce a vědkyně v jejich vlastní práci, podporují je a umožňují jim působit na unikátních pracovištích," řekla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Titul doctor honoris causa může univerzita udělit osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva.

AKTUALITY 21553 version1 milgrom lipschits 08 640 426

Po slavnostním ceremoniálu se Prof. Milgrom vrátil na CERGE-EI, kde na něj čekala zaplněná konferenční místnost. Studenti, vyučující i širší veřejnost si užili přednášku zaměřenou na jeho současný výzkumný zájem – tržní design jako řešení současné světové vodní krize. CERGE-EI uveřejní záznam přednášky v následujících týdnech, sledujte tedy náš web a sociální sítě.

full room Milgrom small

Milgrom with students small