Novinky

Stalin a nedůvěra ve společnosti

14. března 2022

Milena Nikolová, Olga Popova a Vladimir Otrashenko publikovali v Journal of Public Economics svůj příspěvek nazvaný „Stalin and the origins of mistrust." Zkoumají míru důvěry ve společnosti v zemích bývalého Sovětského svazu v souvislosti se systémem nucených prací v době Stalina.

"Zdá se, že Stalinův teror vytvořil rozsáhlou změnu společenských norem, včetně norem důvěry, které přetrvaly více než půl století. Naše práce doplňuje dostupnou literaturu tím, že ukazuje, že místa gulagů jsou mocnou připomínkou hrůz totalitní represe vůči pronásledovaným obětem a jejich příbuzným. Tato aktivní připomínka represe narušuje občanské normy a hodnoty i kvalitu sociální struktury v těchto lokalitách gulagů.

Stručně řečeno, sociální a behaviorální normy, které se objevily v důsledku Stalinova teroru, přetrvávají v utlačovaných komunitách zemí bývalého Sovětského svazu. Poučením z historie je, že politická represe může mít dlouhodobé negativní důsledky, pokud jde o nahlodání důvěry a občanské angažovanosti,“ uvádějí autoři ve své práci.

Celý text v angličtině k dispozici zde. Shrnutí tématu publikoval také Brookings Institution Blog.