Novinky

Michal Kejak jmenován profesorem Univerzity Karlovy

22. prosince 2022

Člen profesorského sboru CERGE-EI Michal Kejak je jedním z 23 nových profesorek a profesorů z Univerzity Karlovy, které jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 28. listopadu 2022. O tři týdny později – 19. prosince – jim dekrety předal ve Velké aule Karolina Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Srdečně gratulujeme!

MichalKejakProf. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. byl jmenován profesorem pro obor ekonomické teorie. Je členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Věnuje se makroekonomické teorii, monetárním modelům, modelům růstu a hospodářského cyklu a numerickým metodám v makroekonomii.

„Velice mě těší, že se mohu před tradičními profesorskými promocemi potkat s tvářemi všech našich fakult a potěšit se právě s vámi, kteří jste dosáhli profesorských výšin. Doufám, že si slavnostní ceremoniál užijete i se svými nejbližšími, a moc se těším na naši další spolupráci. Moc vám všem děkuji za vaši dosavadní práci a přeji vám především pevné zdraví, abyste mohli zdárně pokračovat a výš,“ přivítala ještě před oficiálním jmenováním „své“ nové profesorky a profesory Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.

O pár minut později ve Velké aule znovu poděkovala, tentokrát všem nově jmenovaným profesorkám a profesorům českých veřejných vysokých škol, za úsilí, které museli vynaložit k získání titulu profesor nebo profesorka. „Je to náš velký vánoční dar pro nás pro všechny, o to cennější, že se nedá koupit, že je skutečně vaším osobním darem,“ pronesla ke shromáždění rektorka.

Na projev rektorky navázal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš: „Stojíme na prahu bezprecedentních ekologických změn, které zcela redefinují strukturu společnosti, promění celé ekonomiky i pracovní trh a zásadním ovlivní i proces vzdělávání. Mnoho profesí v blízké budoucnosti zanikne a naopak vznikne spousta nových, které si ještě ani neumíme představit. Mladá generace si bude muset neustále rozšiřovat a doplňovat své kompetence a rekvalifikace v rámci svého celoživotního vzdělávání, aby si udržela konkurenceschopnost na pracovním trhu. Všichni budou nuceni mnohokrát za svůj pracovní život změnit práci. Způsob, jakým na tyto výzvy zareaguje vzdělávací systém, rozhodne také o stavu blahobytu společnosti a budoucího světa. Právě vy budete nositeli a spolutvůrci nevyhnutelných strukturálních změn ve vzdělávacím procesu. Věřím ve vaši schopnost přijímat nové výzvy, měnit zažité postupy a zavádět inovace ve výuce.“

Ministr Vladimír Balaš následně osobně předal přítomným novým profesorům a profesorkám jejich dekrety a oficiálně tak završil jejich jmenovací řízení. Slavnostním ceremoniálem provázela emeritní prorektorka a současná náměstkyně ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová.

Zdroj: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=17330&locale=cz