Novinky

"Co si myslíme, že si myslí odborníci - a jak se pleteme"

12. ledna 2023

Popularizační 7minutové video “Co si myslíme, že si myslí odborníci – a jak se pleteme” slouží jako odrazový můstek pro diskusi se studenty středních škol k řadě aktuálních témat.

(i)         Role médií: Film poukazuje na to, jak snadno může mezi veřejností vzniknout představa o rozhádanosti mezi odborníky, která se nezakládá na faktech. Jedním z důvodů může být snaha médií o zajištění objektivity tím, že v diskuzích o kontroverzních společenských tématech dávají stejný prostor opačným, často extrémním názorům.

(ii)       Zdroj váhavosti očkovat se proti Covidu-19: Na velkém reprezentativním vzorku české populace se ukazuje, že mnoho lidí se nenechalo očkovat, protože mělo mylné představy o názorech lékařů o očkování proti Covidu-19.

(iii)       Měření efektivity léků v medicíně a veřejných politik: Video přibližuje, jak empirické studie s náhodně vybranou kontrolní skupinou umožňují přesvědčivě změřit účinnost léků, komunikačních strategií či veřejných politik. Tato metoda se běžně používá jak v medicíně, tak ve společenských vědách.

(iv)       Role odborníků a dat: Video ukazuje užitečnost dat a sociálních věd obecně při řešení důležitých celospolečenských otázek.

(v)        Role kritického myšlení a samostatného uvažování: Video ukazuje potřebu vědomého nácviku samostatného myšlení ve školách, schopnosti zpracovávat informace z médií a porovnávat váhu různých názorů a logiku jejich argumentů.   

Video vyrobila společnost Maur film pro IDEA při CERGE-EI. Video bylo inspirováno odborným článkem publikovaným v mezinárodním časopise Nature a popularizačně vzdělávacím cyklem Nezkreslená věda.