Novinky

Nastiness in Groups

18. prosince 2023

Článek Julie Chytilové a Michala Bauera z CERGE-EI a spoluautorů byl přijat k publikaci v prestižním časopise Journal of the European Economic Association.

Článek autorů Michala Bauera, Jany Cahlíkové, Dagmary Celik Katreniak, Julie Chytilové, Lubomíra Cingla a Tomáše Želinského ukazuje, že lidé jsou náchylnější k anti-sociálnímu chování (zlovolně způsobují finanční újmu jiným lidem), když se rozhodují ve skupinovém kontextu, než když se rozhodují jako jednotlivci samostatně. Tento vzorec chování empiricky ukazujeme v sérii rozsáhlých ekonomických experimentů mezi vysokoškolskými studenty, adolescenty a celostátně reprezentativními vzorky dospělých – celkem více než deseti tisíci účastníky. Testujeme několik potenciálních mechanismů a výsledky naznačují, že anti-sociální sklony se systematicky více projevují, když jsou rozhodnutí přijímána ve skrytu skupiny, tj. v skupinovém kontextu, který vytváří pocit rozptýlené odpovědnosti. Tyto výsledky mohou pomoci vysvětlit, proč se různé formy anti-sociálního chování (násilí, vandalismus, obstrukce) často dějí pod rouškou anonymity davu či v komplexních organizacích s rozptýlenou odpovědností.

Časopis Journal of the European Economic Association je celosvětově uznáván pro články nejvyšší vědecké kvality v oblasti teoretické a empirické ekonomie. JEEA má impakt faktor 3,6 a je zařazen na pozici 100/380 v kategorii ISI Economics (2023).