Studium

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy společně s Národohospodářským ústavem AV ČR, v.v.i. nabízí několik typů studia s ekonomickým zaměřením: PhD program Ekonomie a ekonometrie, dvouletý Magisterský program Ekonomický výzkum a intenzivní jednoletý Magisterský program Aplikovaná ekonomie.

CERGE-EI  také každoročně příjímá hostující studenty ekonomie a příbuzných oborů.

CERGE-EI také nabízí pro studenty zahraničních univerzit studijní programy UPCES (zaměřený na historii, politiku, umění a kulturu středoevropského regionu) a IEF (zaměřený na finance a ekonomii). 

Pracovním jazykem na CERGE-EI je angličtina.