O PhD programu

PhD program Ekonomie a ekonometrie


CERGE-EI nabízí jak český, tak anglický doktorský studijní program západního stylu Ekonomie a ekonometrie. V úvodních dvou letech studenti absolvují vybrané kurzy na úrovni Master of Arts, po kterých následuje přibližně dvou- až čtyřleté období, v němž se studenti věnují vlastnímu disertačnímu výzkumu. Velmi často absolvují studenti část svého studia na předních univerzitách západní Evropy a Severní Ameriky.

Struktura doktorského programu Ekonomie a ekonometrie  byla vytvořena podle vzoru nejlepších doktorských programů ve Spojených státech a Evropě; vyučovacím jazykem je angličtina.

Program je určen studentům, kteří se chtějí věnovat práci v předních akademických institucích, mezinárodních organizacích, či poradních orgánech státní správy (k příkladům profesního uplatnění viz naše MA a PhD profily absolventů).

Doktorský studijní program je akreditován v České republice a oba programy, Master of Arts i Ph.D., disponují Absolute Charter Spojených států. Absolventi doktorského studijního programu tak získávají dva diplomy – jeden vydaný na základě Absolute Charter ve Spojených státech a druhý diplom pak jako absolventi Univerzity Karlovy v Praze.

Akademický sbor CERGE-EI tvoří vědci z celého světa s rozsáhlou publikační činností.

Studenti doktorského programu neplatí v českém programu žádné školné. Školné za anglický program je 1 000 Kč / akademický rok a je splatné před začátkem akademického roku (nejpozději však do 30. září). Studenti jsou po téměř celou dobu studia finančně podporováni formou vyplácením stipendií, nabídkou studijně-pracovních příležitostí nebo možností zapojení se do výzkumných grantů. Studenti vyšších ročníků zároveň působí jako výzkumní asistenti a podílí se na výuce na CERGE-EI.

Začátek akad. roku říjen
Termín podání přihlášky 1. prosince - 31. března
Typ a doba studia prezenční, 4 - 6 let
Školné studenti neplatí v českém programu žádné školné. Školné za anglický program je 1 000 Kč / akademický rok a je splatné před začátkem akademického roku (nejpozději však do 30. září). 
Požadavky pro přijetí Mgr./Ing., pokročilá matematika, anglický jazyk (B2+)
Jazyk výuky angličtina
Místo výuky Praha 1 - Nové Město


Magisterský program Ekonomický výzkum (plně akreditovaný v České republice Univerzitou Karlovou) je určen absolventům bakalářského studia, kteří dosáhli nadstandardních výsledků a mají zájem o studium amerického PhD programu na CERGE-EI. Jde o integrovaný program v rámci PhD programu, kde absolvent bakalářského studia absolvuje výuku spolu se studenty prvního a druhého ročníku PhD.

Struktura PhD programu

Studenti doktorského programu Ekonomie a ekonometrie procházejí dvěma studijními úseky:

1. Výuka

První rok studia je rozdělen do tří semestrů (podzimní, jarní a letní) a druhý standardně do 2 semestrů (podzimní a jarní). První rok se studenti zapisují do třech povinných předmětů: Mikroekonomie, Makroekonomie a Statistika/Ekonometrie. Ve druhém ročníku si pak zapisují volitelné předměty dle individuálních výzkumných zájmů.

Během prvních dvou let studenti také navštěvují předměty Academic Skills Center, ve kterých si procvičí akademické psaní a prezentační dovednosti.

Ve druhém ročníku ještě studenti navštěvují Research Methodology Seminar – sérii výzkumných metodologických seminářů, které jim pomáhají v první fázi příprav samostatného výzkumného projektu.

MA in Economics

Studenti, kteří úspěšně složí souborné zkoušky a jsou hodnoceni PhD Pass (A až C-) či MA Pass (D), obdrží magisterský titul, kterému New York State Department udělil charter. Studenti, kteří nesplňují požadavky pro postup do dalšího úseku doktorského studia obhajují magisterskou diplomovou práci a opouští CERGE-EI s americkým magisterským diplomem.

Ti studenti, kteří jsou zároveň zapsaní do magisterského programu Ekonomický výzkum, obdrží po úspěšném složení souborných zkoušek a obhajobě diplomové práce magisterský diplom od Univerzity Karlovy.

2. Specializovaný výzkum

Ve třetím ročníku si studenti vybírají zaměření svého výzkumu a je jim přiřazen vedoucí dizertační práce. Během tohoto úseku studia absolvují tzv. Dissertation Proposal Workshop a Dissertation Worskhop, kde svůj výzkum a pokrok, který udělali, prezentují dizertační komisi.

Studenti mají také možnost pracovat na pozici Junior Researcher či Research Assistant. Během studia musí každý student alespoň jednou absolvovat tzv. Teaching Assistantship, v jehož rámci učí semináře pro studenty prvního a druhého ročníku.

Vysoce doporučované a hojně využívané jsou též možnosti mobilit na partnerské univerzity, pro které studenti získávají finanční podporu jak od Univerzity Karlovy, tak od CERGE-EI.

První publikování studentských výzkumů probíhá ve spolupráci se členy akademického sboru a výzkumnými partnery, v rámci CERGE-EI Working Paper Series, později pak i v mezinárodně uznávaných časopisech.

Program je zakončen obhajobou dizertační práce.

Titul PhD Ekonomie a Ekonometrie

Po úspěšné obhajobě získávají studenti jak doktorský diplom akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak i doktorský diplom vydaný pod záštitou americké Board of Regents of the Education Department of New York State.

Organizace akademického roku

 Říjen - Leden: Podzimní semestr
 Listopad: Dissertation Proposal Workshop (studenti 3. ročníku)
 Leden: Zkouškové období (studenti 1. a 2. ročníku)
 Únor - Květen: Jarní semestr
 Duben - Červen: Přípravný semestr (v rámci přijímacího řízení)
 Květen: Zkouškové období (studenti 1. a 2. ročníku)
 Květen - Srpen: Letní semestr
 Květen: Souborné zkoušky (studenti 2. ročníku)
 Červen: Dissertation Workshop (studenti 4. ročníku)
 Červenec: Zkouškové období (studenti 1. a 2. ročníku)
 Září: Souborné zkoušky (studenti 1. ročníku)


Pro více informací o našich programech, pravidlech přijímacího řízení a organizaci studia na CERGE-EI, prosím, pokračujte na anglickou verzi našich stránek.