Novinky

Think-Tank IDEA: "Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik?"

14. ledna 2022

Průměrné platy ve veřejném sektoru v relaci k průměrným mzdám v české ekonomice mezi roky 2003 a 2020 výrazně poklesly. K velkému propadu došlo během světové krize 2009-2012 a poté k menšímu v letech 2019-2020. Vyplývá to ze studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR s názvem „Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik?“ 

Studie odpovídá na řadu důležitých otázek o počtech, platech a trendech počtu státních zaměstnanců a státních úředníků. „Pokud je nám známo, tak v České republice se pravidelná a veřejně dostupná analýza, která by podobný přehled jako ten náš poskytovala, dosud nedělá. Přitom jde o informace důležité pro efektivní řízení veřejného sektoru a veřejnou informovanost daňových poplatníků,“ vysvětluje spoluautor studie Petr Janský.

Analýza mimo jiné ukazuje, že průměr platů na jednotlivých ministerstvech se liší od nejnižších 40 tisíc Kč hrubého měsíčně na Ministerstvu pro životní prostředí, až po nejvyšší 56 tisíc Kč hrubého měsíčně na Ministerstvu obrany. Na všech ministerstvech je však průměrný plat vyšší, než na některých úřadech ústřední státní správy jako je Český statistický úřad, kde průměrná hrubá mzda dosahuje 39 tisíc Kč, nebo neústřední státní správy jako je Český úřad zeměměřičský a katastrální, kde je průměrná hrubá mzda 34 tisíc Kč.

Studie také srovnává vývoj průměrných platů ve státní správě s vývojem mezd v české ekonomice. Ten byl v letech 2003-2020 poměrně dynamický a nerovnoměrný. Zpětně se ukazuje se, že relativní platy ve veřejném sektoru mezi roky 2003 a 2020 výrazně poklesly. „K výraznému poklesu došlo jak v letech světové krize 2009-2012, tak později v letech 2019 a 2020. Byť tedy reálné průměrné hrubé měsíční platy státních úředníků od roku 2003 narostly, vůči mzdám v ekonomice výrazně poklesly,“ vysvětluje spoluautor studie Daniel Bartušek.

Ze studie také vyplývá, že jen malou část zaměstnanců placených ze státního rozpočtu představují „státní úředníci.“ Těch bylo v roce 2020 zhruba 78 tisíc, což představuje pouze 8 %zaměstnanců veřejného sektoru. S ohledem na to, jak velká je často věnována pozornost tématu počtu státních úředníků ve veřejných debatách, jsou jejich počty i podíly poměrně nízké.

Studie vznikla díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 „Společnost v pohybu a veřejné politiky.“ Celá studie k dispozici zde, interaktivní grafy pak zde.