Novinky

Fond pro pomoc Ukrajině

3. března 2022

Board of Trustees CERGE-EI Foundation a ESC CERGE-EI vytvořily nouzový fond na podporu studentů, učitelů, zaměstnanců a absolventů CERGE-EI, kteří byli postiženi ruskou invazí na Ukrajinu. Pokud to zdroje dovolí, pomůžeme také dalším ukrajinským studentům ekonomie a učitelům.

CERGE-EI dlouhodobě podporuje ve studiu a spolupracuje s ukrajinskými studenty ekonomie, učiteli a absolventy. V magisterském a doktorském studiu máme více než 60 absolventů právě z Ukrajiny. Kromě toho několik přednášejících spolupracuje s ukrajinskými univerzitami.

Fond poskytne těm, kteří potřebují pomoc a splňují podmínky, jednorázové granty ve výši 1 000 až 5 000 USD. Prostředky je možné použít na pokrytí výdajů souvisejících se vzděláním, bydlením a zdravotním stavem žadatele a jeho rodiny.

Přispějte a pomozte nám pomáhat ostatním

Příspěvky v USD zpracovává Foundation CERGE-EI, US, nezisková organizace a v EUR Nadace CERGE-EI, česká nezisková organizace, v EU. Ta také může vystavit potvrzení o darech pro daňové účely, takže obyvatelé EU mohou dát přednost daru v eurech prostřednictvím Nadace CERGE-EI.

DonateEUR2   DonateUSD2

​​Žadatelé o grant musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:

  • Studenti, vyučující, zaměstnanci a absolventi CERGE-EI
  • Současní a minulí účastníci program Teaching Fellows
  • Jiní studenti usilující o titul v oboru ekonomie (bakalářský, magisterský nebo doktorandský)
  • Členové fakult, kteří vyučují ekonomii

ApplyForGrant2

Více informací zde.