Novinky

CERGE-EI přistoupilo do nové Platformy pro biomedicínský a ekonomický výzkum

22. ledna 2024

V návaznosti na zkušenosti získané během nedávné pandemie COVID-19 vznikla nová společná pracovní platforma kombinující přírodní a společenské vědy v oblasti biomedicíny. Má za cíl zlepšit spolupráci mezi odborníky z různých oborů.

„Ekonomie přispívá ke společnému projektu tím, že si uvědomuje, že správné motivování všech účastníků systému zdravotní péče je stejně důležité jako například vývoj nových léků," řekl ředitel CERGE-EI Marek Kapička.

Platforma pro biomedicínský a ekonomický výzkum formálně zahájila spolupráci 18. ledna 2024 v Praze slavnostním podpisem memoranda o spolupráci mezi CERGE-EI, Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity (ECON MUNI). 

Podpis memoranda 18012024 JanKonvalinka JiříŠpalek MarekKapička small
Na fotografii zleva: Jan Konvalinka (ÚOCHB), Jiří Špalek (ECON MUNI), Marek Kapička (CERGE-EI)

Platforma bude podporovat aktivity zahrnující vědeckou spolupráci a komunikaci s odbornou i laickou veřejností. Rozsah aktivit, které budou v následujících letech organizovány pod záštitou všech tří zapojených institucí, zahrnuje podpůrné analýzy, odborné semináře, kulaté stoly a přednášky zahraničních odborníků např. z oblasti virologie, mikrobiologie, biostatistiky, ekonomie zdraví, behaviorální ekonomie, sociologie a epidemiologie. Mezi vybraná témata, kterými se budou spolupracovníci platformy zabývat, patří rezistence vůči antibiotikům, socioekonomické determinanty zdraví a organizace péče, zdravotní gramotnost související s očkováním a další.

„Během pandemie COVID-19 CERGE-EI velmi aktivně komunikovalo společenskovědní výzkum v oblasti ekonomie zdraví široké veřejnosti. Jsme rádi, že v naší iniciativě můžeme pokračovat v rámci této platformy," dodal Marek Kapička.

Koordinátorem platformy je Dr. Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) na Masarykově univerzitě, který bude spolupracovat s profesorem Janem Konvalinkou z ÚOCHB a profesorem Štěpánem Jurajdou z CERGE-EI na strategickém řízení platformy.

Podpis memoranda 18012024 skupina small

Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB