Vnitřní oznamovací systém

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) byly v Nárohospodářskému ústavu AV ČR, v.v.i. (dálen jen „NHÚ”),  pověřeny osoby k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

NHÚ deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany NHÚ.

V souladu se Směrnicí jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály NHÚ.

Komunikace s příslušnou osobou:

Zabezpečená e-mailová adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: +420 721 364 490; +420 601 301 247

Osobně:

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou či nahrávkou.

Písemná komunikace:

Adresa:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

P.O. Box 882

Politických vězňů 7

111 21 Praha 1

Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny a datové schránky, NHÚ nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Každé oznámení na protiprávní jednání musí být vždy označeno: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v NHÚ lze využít další komunikační kanály.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

www.oznamovatel.justice.cz

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí možnost podat oznámení uveřejněním.

DALŠÍ KONTAKTY

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.