Služby

Služby knihovny jsou k dispozici akademikům, výzkumným pracovníkům a studentům CERGE-EI, členům ostatních součástí Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR i externím uživatelům.

Služby knihovny zahrnují: prezenční a absenční výpůjčky, meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, přístup do databází (včetně vzdáleného přístupu), konzultační služby, informace o katalozích, fondech a využití knihovny, bibliografické a referenční služby, skenování, rešeršní služby, přístup na internet a instruktáže o knihovně.


 UKAŽ

UKAŽ ("centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž") umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově. Vyhledávání lze omezit pouze na dokumenty/zdroje dostupné v CERGE-EI knihovně Jana Kmenty. Po přihlášení k uživatelskému kontu si můžete zobrazit/prodloužit své výpůjčky, zadat rezervaci (požadavek) na dokument nebo ukládat vyhledané záznamy do seznamu. Záznamy je také možné posílat e-mailem nebo exportovat do citačního manažeru.


EIZ

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy zpřístupňuje na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ) dostupných na UK. Vyhledávání lze omezit pouze na zdroje dostupné pro CERGE-EI knihovnu Jana Kmenty. S platným heslem do CAS je možné vzužívat i vzdálený přístup do jednotlivých zdrojů. Externí uživatelé (včetně alumni) mají přístup pouze k omezenému množství e-zdrojů.


ASEP a OBD

Knihovna shromažďuje a vytváří záznamy o publikační činnosti zaměstnanců a výzkumných pracovníků CERGE-EI a studentů CERGE. Personální bibliografie autorů afiliovaných k Národohospodářskému ústavu jsou uloženy v databázi ASEP Akademie věd ČR. Personální bibliografie autorů afiliovaných k CERGE jsou uloženy v systému OBD Univerzity Karlovy.