Novinky

Mariola Pytliková z CERGE-EI zvolena viceprezidentkou České společnosti ekonomické

2. února 2024

Novým prezidentem České společnosti ekonomické na období 2024-2026 byl zvolen Daniel Němec z Masarykovy univerzity. Viceprezidentkou se stala Mariola Pytliková z CERGE-EI.

Představenstvo ČSE na svém zasedání dne 31. 1. 2024 zvolilo novým prezidentem doc. Ing. Daniela Němce, Ph.D. Daniel Němec je docentem na Katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde garantuje bakalářský studijní program Ekonomie a navazující magisterský program Matematicko-statistické metody v ekonomii.

Viceprezidentkou ČSE byla zvolena doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. Mariola Pytliková působí na CERGE-EI, společném pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se zabývá problematikou ekonomie trhu práce, mezinárodní migrací, otázkami etnické diverzity, genderu a nerovnosti. Doktorát v oboru ekonomie získala na Aarhuské univerzitě v Dánsku v roce 2006. Absolvovala řadu zahraničních stáží na prestižních univerzitách a vědecko-výzkumných pracovištích v USA a Evropě. Díky své mimořádně kvalitní publikační činnosti se v roce 2015 stala první laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové pro nejlepší české ekonomky.

Česká společnost ekonomická je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR.