Novinky

Česká společnost ekonomická udělila ceny Mladý ekonom roku 2023

5. prosince 2023

Laureátem 30. ročníku soutěže České společnosti ekonomické Mladý ekonom za rok 2023 se stal Theodor Kouro, student doktorského programu CERGE-EI. Cenu získal za práci Let me Choose What I’m Best at: A Natural Field Experiment with Volunteers”. 

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získal rovněž doktorand CERGE-EI Artem Razumovskii za práci na téma “Interim Deadline for Procrastinator” a třetí místo získal Alexander Hansak, post-doktorandský výzkumník na CERGE-EI za práci “Quantifying the Effects of Basic Income Programs in the Presence of Automation”.

Theodor Kouro ve svém článku, spadajícím do oblasti behaviorální a experimentální ekonomie, zkoumá, jestli dobrovolníci v rámci své činnosti jsou ochotni vynakládat více úsilí, pokud si mohou zvolit konkrétní dobrovolnickou činnost. V oceněné práci se Artem Razumovski zabývá problematikou částečné časové nekonzistence v podobě prokrastinace, tedy neschopnosti lidí dodržovat stanovený harmonogram průběžné práce na zadaných úkolech a z toho plynoucí snahy odsouvat zvýšené pracovní úsilí do budoucna. Alexander Hansak ve své práci analyzuje dopady daňových reforem, které v sobě zahrnují koncept univerzálního zaručeného příjmu. Ve své práci rozvíjí kvantitativní teorii trhu práce a inovativním způsobem obohacuje současné pojetí zaručeného příjmu o souvislosti s procesem automatizace pracovních činností, kdy jsou stávající pracovníci nahrazováni roboty. 

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. Ceny 30. ročníku soutěže byly slavnostně předány prezidentem ČSE Danielem Münichem, emeritním prezidentem ČSE z počátku 90. let Karlem Dybou a historicky prvními laureáty této ceny na Valném shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskutečnilo 30. listopadu 2023 v budově Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!