Novinky

Cena u příležitosti 675. narozenin Univerzity Karlovy

6. dubna 2023

Michal Bauer, CERGE-EI a Julie Chytilová, IES FSV UK převzali cenu Bedřicha Hrozného za mimořádný vědecký počin od rektorky Univerzita Karlova ve Velké aule historické budovy Karolina.

Univerzita udělila Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, pojmenovanou po rektoru Univerzity Karlovy, orientalistovi a jazykovědci, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů. Významným a originálním příspěvkem byla v roce 2022 publikace Communicating doctor’s consensus persistently increases COVID-19 vaccinations v časopise Nature doc. PhDr. Michala Bauera, Ph.D., a doc. PhDr. Julie Chytilové, Ph.D., z centra CERGE-EI a FSV UK.

339304930 647162507220747 1902087432110740179 n

Autoři se ve svém výzkumu zabývali otázkou odmítání očkování. Jejich výzkum ukázal, že jedním z významných důvodů odmítání očkování je zkreslení představ veřejnosti o názorech lékařů na očkování. Na obecné úrovni jejich výzkum přispívá k porozumění toho, jak informační toky, misinformace a dezinformace ovlivňují rozhodování veřejnosti v důležitých otázkách, které mají reálné dopady na kvalitu jejich života.