Principy a zásady

Různorodost & bezpečí

CERGE-EI usiluje o bezpečné vzdělávací a pracovní prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek naší akademické a vědecké obce. Očekáváme, že se všichni jednotlivci z naší komunity, naši návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou. CERGE-EI netoleruje žádnou formu diskriminace a obtěžování na základě rasy, genderu, sexuální orientace, barvy pleti, náboženského vyznání, národnosti, věku, tělesného postižení či jiné charakteristiky jednotlivce. 

Rovné příležitosti

Plán rovných příležitostí, Univerzita Karlova 
Plán rovných příležitostí, Národohospodářský ústav AV ČR (v angličtině)

Sexuální obtěžování

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané verbální, neverbální nebo fyzické jednání se sexuálním podtextem, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka. Detailní informace o problému a praktické rady naleznete na stránce Univerzity Karlovy věnované tématu sexuálního obtěžování.

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat poradenskou službu (psychologické poradny UK). V rámci UK Pointu a Centra Carolina můžete kontaktovat nezávislé odborníky a odbornice, kteří Vám budou v řešení tohoto problému maximálně nápomocni, prostřednictvím e-mailové adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ombudsman CERGE-EI

Úkolem ombudsmana je pomáhat řešit možné spory v případech domnělého diskriminačního a nevhodného chování, nerovného zacházení, sexuálního obtěžování, bossingu, porušování zákonných předpisů a dalších situací, o nichž se stěžovatel domnívá, že mají negativní dopad na jeho důstojnosti a/nebo podmínky pro studium či práci.

Pravidla, kterými se tato pozice řídí, jsou k dispozici na interních webových stránkách CERGE-EI na adrese https://cerge-ei.cz/rules-and-duties/organizational-directives-and-directors-decrees.

Ombudsmana CERGE-EI  Tomáše Pavelu, vedoucího knihovny, můžete se svým podnětem oslovit osobně, telefonem či emailem. S veškerými podněty bude zacházeno vážně a důvěrně.

PhDr. Tomáš Pavela
Kancelář: Knihovna
Tel.: +420-224 005 120, +420-737 129 378
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Užitečné odkazy

Etický kodex univerzity Karlovy
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky