Principy a zásady

Různorodost & bezpečí

CERGE-EI usiluje o bezpečné vzdělávací a pracovní prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek naší akademické a vědecké obce. Očekáváme, že se všichni jednotlivci z naší komunity, naši návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou. CERGE-EI netoleruje žádnou formu diskriminace a obtěžování na základě rasy, genderu, sexuální orientace, barvy pleti, náboženského vyznání, národnosti, věku, tělesného postižení či jiné charakteristiky jednotlivce. 

Sexuální obtěžování

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané verbální, neverbální nebo fyzické jednání se sexuálním podtextem, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka. Detailní informace o problému a praktické rady naleznete na stránce Univerzity Karlovy věnované tématu sexuálního obtěžování.

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat poradenskou službu (psychologické poradny UK). V rámci UK Pointu a Centra Carolina můžete kontaktovat nezávislé odborníky a odbornice, kteří Vám budou v řešení tohoto problému maximálně nápomocni, prostřednictvím e-mailové adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Přímo na CERGE-EI se s problémem sexuálního obtěžování můžete obrátit na zástupkyni ředitele pro rozvoj a PR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. S veškerými podněty bude zacházeno vážně a důvěrně.

Užitečné odkazy

Etický kodex univerzity Karlovy
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky