Principy a zásady

Různorodost & bezpečí

CERGE-EI usiluje o bezpečné vzdělávací a pracovní prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek naší akademické a vědecké obce. Očekáváme, že se všichni jednotlivci z naší komunity, naši návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou. CERGE-EI netoleruje žádnou formu diskriminace a obtěžování na základě rasy, genderu, sexuální orientace, barvy pleti, náboženského vyznání, národnosti, věku, tělesného postižení či jiné charakteristiky jednotlivce. 

Rovné příležitosti

Plán rovných příležitostí, Univerzita Karlova 
Plán rovných příležitostí, Národohospodářský ústav AV ČR (v angličtině)

Sexuální obtěžování

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané verbální, neverbální nebo fyzické jednání se sexuálním podtextem, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka. Detailní informace o problému a praktické rady naleznete na stránce Univerzity Karlovy věnované tématu sexuálního obtěžování.

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat poradenskou službu (psychologické poradny UK). V rámci UK Pointu a Centra Carolina můžete kontaktovat nezávislé odborníky a odbornice, kteří Vám budou v řešení tohoto problému maximálně nápomocni, prostřednictvím e-mailové adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Přímo na CERGE-EI se s problémem sexuálního obtěžování můžete obrátit na zástupkyni ředitele pro rozvoj a PR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. S veškerými podněty bude zacházeno vážně a důvěrně.

Užitečné odkazy

Etický kodex univerzity Karlovy
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky