O knihovně

CERGE-EI knihovna Jana Kmenty je součástí společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Knihovna je otevřena veřejnosti a poskytuje informační služby všem se zájmem o ekonomický výzkum a vzdělávání. Odborné zaměření knihovny reflektuje cíle a specializaci CERGE-EI.

Od svého založení v roce 1992 se knihovna rozrostla v bohatý zdroj moderní ekonomické literatury a nabízí rozsáhlé mezinárodní sbírky monografií, časopisů a databází. Dnes je považována za nejlepší knihovnu svého druhu ve střední a východní Evropě a je významným regionálním centrem knihovnických služeb v oblasti ekonomie.

Knihovna byla podpořena granty rakouské vlády, nadace Westinghouse Foundation, a také University of Pittsburgh. V letech 2006-2011, 2012-2015 a 2017-2021 čerpala knihovna podporu z program USAID U.S. Agency for International Development. Kolekce periodik byla v průběhu let rozšířena díky grantům Komerční banky, a.s. a České národní banky.

Od roku 2016 nese knihovna jméno Jana Kmenty (1928-2016), jednoho z nejvlivnějších ekonomů českého původu a autora mezinárodně uznávané učebnice Elements of Econometrics, kterou používají univerzity po celém světě. Prof. Kmenta dlouho působil jako hostující profesor na CERGE-EI a jako člen našeho výkonného a dozorčího výboru. Více informací o životě a úspěších Jana Kmenty naleznete na našem blogu. Nadační fond Jana Kmenty je připomenutím profesora Kmenty a jeho mimořádného přínosu ve prospěch CERGE-EI.

Aktuality
Kontakty
Knihovní řád
Služby
Sbírky

cerge ei library