Novinky

Výzkumní pracovníci CERGE-EI získali granty GA ČR

9. ledna 2023

Výzkumní pracovníci CERGE-EI Sebastian Ottinger a Vasilij Korovkin získali granty od Grantové agentury České republiky v letech 2023-2025.

Sebastian Ottinger: Vliv a původ národních a místních politických institucí

Hostitelská instituce: CERGE UK

Cílem projektu Sebastiana Ottingera je provádět špičkový výzkum účinků a původu národních a místních institucí. Ve svém projektu bude Sebastian využívat nová data a výzkumné plány umožňující kauzální interpretaci zjištěných účinků, přičemž bude vycházet z evropských a amerických hospodářských dějin a propojovat je.

Tři studie budou analyzovat (i) počátky Francouzské revoluce 1789 jakožto nejdramatičtější změny institucí té doby v Evropě, (ii) vliv parlamentní moci v omezení moci evropských monarchů, a (iii) vliv místních vzdělávacích institucí, které umožnily Spojeným státům stát se mezinárodním lídrem v gramotnosti.

Všechny dílčí studie mají zahraniční spoluautory (např. Spojené státy americké, Kanada, Německo). Hlavní řešitel bude spoléhat na jeho síť mezinárodních kontaktů v oblasti politické ekonomie a hospodářských, stejně tak na výzkumníky v České republice, aby dále etabloval CERGE jako evropské centrum pro výzkum politické ekonomie a hospodářských dějin.

sebastian ottinger

Vasilij Korovkin: Důsledky válek a konfliktů na produkční sítě: Důkazy z Ruska, Ukrajiny a Indie

Hostitelská instituce: Ekonomický ústav AV ČR, v. v. i.

Důsledky válek a konfliktů na produkční sítě: Důkazy z Ruska, Ukrajiny a Indie Ekonomiky světa jsou stále více propojené, měříme-li například obchodní vazby. To je patrné zejména v rozvinutých ekonomikách, kde jsou produkční sítě stále složitější. I když jsou mnohé rozvojové ekonomiky součástí globálních dodavatelských řetězců, čelí podstatně odlišným problémům. Tento projekt se zaměřuje na vojenské konflikty a další politicko-ekonomické šoky převládající v rozvíjejících se ekonomikách. První část projektu využívá data na úrovni transakcí ruských železnic z let 2012–2021 k pochopení šíření a distribučních účinků sankcí na ruskou
ekonomiku.

Druhá část projektu se zaměřuje na domácí obchod na Ukrajině během první ruské invaze v roce 2014. Pomocí dat o ukrajinských železničních zásilkách dokumentujeme efekty šíření a oddělujeme výsledky odstraněním exogenních firem a následně endogenní úpravou sítě na distribuci příjmů firmy v modelu produkčních sítí. Ve třetí části studujeme průmyslovou transformaci v Indii a zaměřujeme se na vývoj vazeb mezi zemědělstvím a rozvojem.

image