Novinky

Talking Economics: Za mřížemi - pohled do kriminálního chování

3. června 2024

V nejnovějším díle podcastu Talking Economics jsme rozebírali kriminální chování z pohledu ekonomie s Michalem Šoltésem, odborným asistentem na Katedře ekonomie a empirických právních studií Právnické fakulty Univerzity Karlovy, absolventem doktorského programu CERGE-EI a výzkumným pracovníkem think-tanku IDEA.

„Zločinje pro společnost extrémně nákladný,“ vysvětluje Šoltés a upozorňuje na mnohostranné dopady trestné činnosti. Náklady přesahují přímou viktimizaci a zahrnují dlouhodobé důsledky na kariéru obětí, vztahy a celkovou spokojenost. Ekonomická zátěž je dále umocněna značnými výdaji spojenými s vymáháním práva, soudnictvím a vězeňským systémem. Kromě přímých nákladů existují také nepřímé náklady související s lidským kapitálem pachatelů. "Pokud je zločin tak drahý a pro společnost velmi nákladný, měli bychom chtít víc porozumět preferencím a vnímání vězňů, nebo obecně zločinců," uzavírá.

Nedávná studie Michala Šoltése o vnímání a preferencích vězňů nabízí cenný pohled do myšlení pachatelů. Výzkum využívá data shromážděná přímo od vězňů k pochopení jejich názorů na riziko sankcí a jejich vzorců chování. Je překvapivé, že vězni často přeceňují riziko dopadení a uvěznění ve srovnání s běžnou populací. Šoltésova zjištění také naznačují, že vězni jsou ochotni sdílet zdroje rovným dílem se svými spoluvězni a širokou veřejností, čímž se zpochybňuje myšlenku jakéhosi „zločineckého bratrstva“.

Podcast v angličtině si můžete poslechnout na SpotifyApple PodcastsGoogle Podcasts, nebo na YouTube.

Talking Economics Soltes web