Novinky

IDEA Talks: Se Štěpánem Jurajdou o historii Sudet

15. června 2022

Štěpán Jurajda je spolu s Jakubem Grossmanem autorem studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR s názvem „Dlouhodobá dědictví osvobození Sudet Rudou a americkou armádou“.  

“V úzkém pásu Sudet okolo demarkační linie na americké straně nalézáme ve všech volbách od roku 1993 až do roku 2018 statisticky významně vyšší podporu KSČM,” říká ekonom Štěpán Jurajda v rozhovoru s Davidem Klimešem v novém díle IDEA Talks.

Studie odhaluje významný dlouhodobý mezigenerační vliv vysídlení německé populace na politické preference a orientaci současných obyvatel dotčených regionů. Přichází se zjištěním, že větší počet nevysídlených německých antifašistů po válce je i v současnosti spojen s vyšším výskytem krajně levicových postojů. V lokalitách, kde po odsunu zůstalo více Němců, dodnes ve volbách pozorujeme větší podíl hlasů pro Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM) a zároveň více jejích politických buněk a členů. Také důraz na levicové hodnoty a sociální politiky je v těchto oblastech větší.

Celá studie zde 

Nový díl IDEA Talks se Štěpánem Jurajdou 
Video vzniklo s podporou Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21.