Poskytnuté informace - rok 2015

 

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (dále jen CERGE) obdrželo dne 7. 12. 2015 od pana T. B. žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií smluv, popř. objednávek či faktur, pokud CERGE v minulosti uzavřelo spolupráci s některou z následujících společností:

1) NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356);

2) Anopress IT, a.s. (IČ: 26694484);

3) Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201).

Žádost byla vyřízena odmítnutím dne 21. 12. 2015. Požadované informace nebyly žadateli poskytnuty z důvodu ochrany obchodního tajemství dle § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Aktualizováno: 5. 1. 2016