Výzkum

CERGE-EI dlouhodobě patří mezi instituce produkující špičkový ekonomický výzkum. Nejpoužívanější mezinárodní srovnání akademických institucí uveřejňované Research Papers in Economics (RePEc) řadí CERGE-EI do 5. percentilu celosvětově. V dalším komplexním hodnocení prováděném Social Science Research Network (SSRN) se CERGE-EI umísťuje ve 4. percentilu mezi více než 1000 ekonomickými instituty a výzkumnými centry.

Výzkum na CERGE-EI